Szakmai kínálatunk

Képzési irányelveink

Képzésünk célja

  • a szomato-pszichoterápiás irányzat magas szintű elméleti és gyakorlati oktatása
  •  a résztvevők felkészítése arra, hogy olyan kompetens és felelősségteljes pszicho-szomatoterapeutákká váljanak, akik segítő/gyógyító hivatásuk keretében, a hazai és nemzetközi szakmai normáknak megfelelően, biztonsággal tudják gyakorolni az Egyesületben elsajátított testorientált módszereket
Képzési kínálatunk
  1. Szomato-pszichoterápiás képzés: elsősorban azok számára, akik a szomato-pszichoterápiás irányzat magas szintű, szakmaielsajátítását tűzik ki célul.
  2. Egy-egy módszer elsajátítását adó képzések: elsősorban olyan szakemberek, vagy szakember jelöltek számára, akik valamely testorientált technikával szeretnék bővíteni  eszköz-repertoárjukat.
  3. Önismereti és módszerismereti műhelyek: melyeket ajánlunk mindenki számára, aki izgalmas és hasznos élményekre vágyik valamint szeretnémegtapasztalni a testorientált módszerek széleskörű gyógyító, személyiségformáló, önismeretet mélyítő erejét.
A Szomato-pszichoterápiás képzés felépítése
Szomato-pszichoterápiás képzés
I. Alapképzés
Az önismereti csoportban valórészvétel feltétele
Felvételi interjún való részvétel.
1. Általános szomato-pszichoterápiás önismeret
 A képzésben választható specializációs irányok legalább alapszintű megismerése módszerdemonstrációs műhelyek látogatássán keresztül. (min. 100 óra)
2. Általános szomato-pszichoterápiás alapképzés
350 óra szomato-pszichoterápiás ismeretek elmélet és gyakorlat
3. Egyéni terápiás sajátélmény
Min. 20 óra (a képzés és a használt módszerek jellegéből adódóan erősen ajánlott, az átélt élmények feldolgozását és integrálását segítő egyéni terápiába járni)
II. Specializáció
4. Sajátélményű önismereti szakasz
Min. 150 óra zárt önismereti sajátélmény egy az Egyesület által elismert szomato-pszichoterápiás módszerből
5. Kiképző szakasz
A képzésen való részvétel feltétele
 A saját élményű önismereti szakasz és az általános szomato-pszichoterápiás alapképzés kritériumainak teljesítése
Képződés csoportban
Egy választott pszicho-szomatoterápiás módszerben
való kiképződés (min. 120 óra)
A módszer használata egyéni foglalkozások keretében
A módszer használata csoportfoglalkozások keretében
Min. 50 óra egyéni módszer-használati gyakorlat (Min. 20 óra szupervízió mellett)
Min. 100 óra csoportvezetői gyakorlat (Min. 25 óra szupervízió)
Össz.óraszám
Min. 810 óra
Min. 865 óra
6. Vizsga
Elméleti vizsga és esettanulmány védése.
A képesítés megszerzésének feltételei
A műhelyeken való részvétel, és az egyéni foglalkozások teljesítése az előírt óraszámban, illetve az egyes képzési egységekben megadott követelmények teljesítése.
Képesítés
Pszicho-szomatoterapeuta …. specializációval
A képzésről a Magyar Szomato-Pszichoterápiás Egyesület ad oklevelet.
Szakmai standardunk
Önmagunkra nézve kötelezőként ismerjük el a nemzetközi és hazai pszichoterápiás szakma követelményeit:
  • az EABP (és ezen keresztül az EAP) szakmai standardjait (képzési követelményeit és etikai kódexét) (lásd: http://www.eabp.org/ethics.php ; magyarul: EABP_Etikai_Kódex_HU)
  • a magyarországi Pszichoterápiás Tanács által megfogalmazott irányelveket (képzési keretrendszert és a Pszichoterapeuták Etikai Kódexét)
  • a Fédération Européenne des Psychothérapeutes, Psychanalystes et Psycho-Somatothérapeutes szakmai irányelveit (lásd: http://www.psych-inte.org/)
Csoportos képzéseink, műhelyeink ajánlott attitűdbeli keretét
az itt olvasható irányelvek jelentik:  Etikai_iranyelvek_muhelyresztvevok_reszere