Képzési irányelveink

Képzési rend

Képzési kínálatunk

 1. Pszicho-szomatoterapeuta képzés: elsősorban azok számára, akik a szomato-pszichoterápiás irányzat magas szintű, szakmai elsajátítását tűzik ki célul.
 2. Egy-egy módszer elsajátítását adó képzések: elsősorban olyan szakemberek, vagy szakember jelöltek számára, akik valamely testorientált technikával szeretnék bővíteni  eszköz-repertoárjukat.
 3. Önismereti és módszerismereti műhelyek: melyeket ajánlunk mindenki számára, aki izgalmas és hasznos élményekre vágyik valamint szeretné megtapasztalni a testorientált módszerek széleskörű gyógyító, személyiségformáló, önismeretet mélyítő erejét.

1. Pszicho-szomatoterapeuta képzés

Képzésünk célja

 • a  szomato-pszichoterápiás irányzat és a szomatikus pszichológia magas szintű elméleti és gyakorlati oktatása

 • a résztvevők felkészítése arra, hogy olyan kompetens és felelősségteljes pszicho-szomatoterapeutákká váljanak, akik segítő/gyógyító hivatásuk keretében, a hazai és nemzetközi szakmai normáknak megfelelően, biztonsággal tudják gyakorolni az Egyesületben elsajátított testorientált módszereket

A pszicho-szomatoterapeuta

A képzés elvégzésével pszicho-szomatoterapeuta cím szerezhető.

A pszicho szomatoterapeuta, segítő szakember, aki a szomato-pszichoterápiás szemléletmódot és gyakorlati jártasságot szakmai tevékenységének kompetenciahatárai közt, egészséges, pszichológiai, pszichiátriai kezelés alatt nem álló emberekkel dolgozva használja, személyiségfejlesztő, önismereti, preventív, edukatív céllal, egyéni és/vagy csoportos keretben. A képzés elvégzése után csak megfelelő jogosítványokkal rendelkező orvos vagy pszichológus használhatja a megszerzett szomato-pszichoterápiás ismereteit gyógyító, terápiás céllal.

Pszichoterapeuta végzettség nélkül pszicho-szomatoterapeuta cím alapján önállóan senki nem végezhet pszichoterápiát, mivel ez a tevékenység a magyar törvények értelmében pszichoterapeuta szakvizsgához kötött.

A Szomato-pszichoterápiás képzés felépítése
Képzés felépítése
Specializációs irányaink
 • Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia
 • Integrative Core Dynamics
 • Integratív szomato-pszichoterápia
 • Fókuszolás-orientált pszichoterápia
 • Haptonómia
Szakmai standardunk
Önmagunkra nézve kötelezőként ismerjük el a nemzetközi és hazai pszichoterápiás szakma követelményeit:
 • az EABP (és ezen keresztül az EAP) szakmai standardjait (képzési követelményeit és etikai kódexét) (lásd: http://www.eabp.org/ethics.php ; magyarul: EABP_Etikai_Kódex_HU)
 • a magyarországi Pszichoterápiás Tanács által megfogalmazott irányelveket (képzési keretrendszert és a Pszichoterapeuták Etikai Kódexét)
 • a Fédération Européenne des Psychothérapeutes, Psychanalystes et Psycho-Somatothérapeutes szakmai irányelveit (lásd: http://www.psych-inte.org/)
Csoportos képzéseink, műhelyeink ajánlott attitűdbeli keretét
az itt olvasható irányelvek jelentik:  Etikai_iranyelvek_muhelyresztvevok_reszere
A képzés részleteit is tartalmazó képzési rend valamint a tanulmányi és vizsgaszabályzat hamarosan itt lesz olvasható!

2. Egy-egy módszer elsajátítását adó képzések

3. Önismereti és módszerismereti műhelyek

Lásd folyamatosan az “ESEMÉNYEK” menüpont alatt: http://szomato.org/events/