Haptonómia

Haptoterápia

A haptoterápia módszerét a holland, de élete utolsó évtizedeiben Franciaországban élő Frans Veldman alkotta meg, többek közt Bernard This ösztönzésére. Veldman a koncentrációs táborban lett figyelmes arra, milyen fontos szerepet játszik az affektív kontaktus a túlélésben. Felismeréséből bontakozott ki a haptonómia, az affektív kontaktus tudománya.

A megközelítés szerteágazó területeken bizonyult nagyhatásúnak. Létezik szülészeti, terhesgondozási haptonómia, amely a csecsemő első életévében is folytatódik. Célja az apa, az anya és a magzat, majd csecsemő közti kapcsolat és párbeszéd ápolása, támogatása. Ezen túl a haptonómia szemlélete eredményesnek bizonyult a pszichoterápiában is: a haptopszichoterápia törekvése az, hogy a szenvedő vagy egzisztenciális szorongással, frusztrációval, kiteljesedettség hiányával küszködő személyeket hozzásegítse ahhoz, hogy rátaláljanak saját belső életerejükre, és ezáltal visszanyerjék lelki egészségüket. A haptonómia egy további alkalmazási területe az ún.haptoszinézis, amely a testi komfortérzetet igyekszik elősegíteni az emberi méltóság teljes tiszteletben tartása révén. A teljesség érzetének helyreállítására törekszik olyan személyeknél, akiknek testi integritása sérült valamilyen pszichés trauma vagy betegség következtében.

További információ: http://www.haptonomia/

Módszerbemutató műhely

KÖZELSÉGMÓDSZERBEMUTATÓ MŰHELY
A műhely témája a közelség. A haptonómia alapgyakorlatain keresztül azzal foglalkozunk, mit jelent számunkra a jó közelség. A valóban jóként megélt közelség gyakran eltér a vágyott és a mások által elvárt közelségtől. Sokszor inkább kitalálni próbáljuk, mi lenne jó, ahelyett hogy érzéseinkre figyelve szabályoznánk a távolodás és közeledés mélységét, intenzitását és ritmusát. A haptonómiás kontaktusban a kapcsolódásunk dinamikájának  finom részletei fedezhetők fel. Például olyan érzelmek, attitűdök, melyek a mindennapi működésünkben láthatatlanul akadályozzák a kapcsolatok harmonikus alakulását és természetes ritmusát. A haptonómiás kontaktus biztonságában nemcsak feltárhatók e nehézségek, hanem fokozatosan gyógyíthatók is. 

A műhelyen lehetőség lesz a haptonómia  alapkontaktusainak sajátélményű megtapasztalására, és megismerkedni  hatásmechanizmusának alapjaival.

A haptonómiáról bővebben: www.haptonomia.hu

Haptonómia képzés

A Haptonómia képzés a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület képzése, valamint a pszicho-szomatoterapeuta képzés egyik választható specializációja.

A 280 órás haptonómia képzés szakaszai:

  1. Ön- és módszerismereti szakasz (120 óra)
  2. Módszerhasználati szakasz (160 óra)

Az ön- és módszerismereti szakasz bevezetést nyújt a haptonómia elméletébe és gyakorlatába, lehetőséget biztosít a személyes fejlődéshez, továbbá lefekteti a későbbi, speciális szakterületekhez igazodó módszerhasználati képzés alapjait.

A módszerhasználati képzésen a haptonómia szakterületi alkalmazását sajátítják el a résztvevők. A módszerhasználati szakasz törzsanyagát a haptonómiás ismeretek elmélyítése és kiszélesítése, a haptoterápiás kapcsolat és etika képezi.

A képzés sajátosságai:

A haptonómia elsősorban nem egy módszer, mely a haptonómiát alkalmazó személy szakmai tevékenységére korlátozódik, hanem sokkal inkább egy olyan szemlélet, mely áthatja a haptoterapeuta egész személyiségét és mindennapjait, ezért a képzésben kiemelt jelentősége van az önismereti munkának.

A haptonómia nem egy különálló szakma. A képzés elvégzését követően mindenki a saját szakmájának gyakorlását folytatja, továbbra is az adott szakma szabályrendszerének és etikai normáinak alárendelve. Így a képzésen való részvétel előfeltétele a meglévő szakképesítés az egészségügy, a pszichológia vagy a pedagógia területén.

A haptonómia csak sajátélményű, tapasztalati tanuláson keresztül sajátítható el. A készségfejlesztés, az elméleti ismeretek és a haptonómiás alapgyakorlatok átadása a résztvevők tematikában megadott témákhoz kapcsolódó kérdései, problémái mentén történik a képzés során.

A haptonómiás megközelítés számos alkalmazási lehetősége közül kiemelkedik a várandós és csecsemő gondozás, a pszichoterápia, a fájdalomkezelés, a műtéteket követő rehabilitáció és a palliatív gondozás.

Mindazok, akik a fenti területeken dolgoznak finom, gyengéd és mégis hatékony módszerként alkalmazhatják a képzés során elsajátított készségeket és ismereteket.

A képzésre várjuk mindazokat, akik humán segítő hivatásban dolgoznak, érdeklődnek a testi empátia, az érintés, a kontaktus világa iránt, akik finomítani szeretnék kommunikációjukat, akiket érdekelnek a testorientált módszerek, és mindazokat, akiknek az önismeretüket szeretnék mélyíteni a haptonómia segítségével.

A képzés francia nyelven, tolmácsolással zajlik.

A haptonómia az Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület akkreditáció alatt álló pszicho-szomatoterapeuta képzésének egyik választható specializációja. A specializáció első modulja ez a 120 órás ön- és módszerismereti alapképzés, majd erre épül a második, 160 órás módszerhasználati modul.

A résztvevők a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesülettől kapnak tanúsítványt a képzés elvégzéséről.

Részletek

www.haptonomia.hu