A bolognai Bioszisztemikus Pszichoterápiás Posztgraduális Iskola képzése

A Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia a neuropszichoanalízis és egyéb idegtudományok integrálásából létrejött önálló, rendszerszemléletű testorientált pszichoterápiás módszer, melynek alapjait Prof. dr. Jerome Liss, pszichiáter (Harvard Egyetem) és Prof.dr. Maurizio Stupiggia, filozófus, pszichológus (Bologna-i Egyetem) fektették le.

Jogi képviselő és képzésvezető:

Prof. Maurizio Stupiggia, az olasz Szomato-Pszichoterápiás Egyesület elnöke,  Bioszisztemikus pszichoterapeuta kiképző és a Societe Internazionale Biosistemica (SIB) társ-alapítója

Kiképzők:

 • Prof. Maurizio Stupiggia
 • Dott. Rita Fiumara 

A magyarországi képzés szervezője a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület

 Elméleti alapok

A Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia egy integratív terápiás megközelítés, mely az amerikai pszichoterapeuta Jerome Liss és a francia neurobiológus Henri Laborit érzelmek neurofiziológiáját kutató munkáján, Ronald Laing fenomenológiai pszichiátriáján, David Boadella embriológiai modelljén, Ludwig von Bertalanffy, Gregory Bateson és Edgar Morin rendszerszemléletén, és Robert Stolorow és George Atwood interszubjektív megközelítésén alapul. Az érzelmi jelenségek biológiai gyökereinek magyarázatában a bioszisztemikus modell hivatkozik többek között Ernst Gellhornnak az autonóm idegrendszerrel – a szimpatikus és a paraszimpatikus rendszerek működésével – kapcsolatos kutatásaira, emellett elméletének alapjait a Wilhelm Reich-féle karakterpáncél és Alexander Lowen bioenergetikai elképzelésére helyezi.

A bioszisztemikus modell a testi folyamatokat, a mentális tartalmakat, és a kapcsolati történéseket együtt követi figyelemmel. A terápia során az egyik segíti feltárni a másikat, az egyén teljes komplexitásában megjelenő gondolatain, mondatain, mozdulatain, hallgatásán keresztül.

A kapcsolati minták újraírása, a testben elakadt folyamatok felszabadítása, a menális tartalmak átkeretezése lehetővé teszi egy korábban nem ismert jelenlét átélését. A bioszisztemikus folyamatok utat nyitnak a szavak előtti pre, és perinatális életszakaszba, ezáltal legkoraibb traumáink is gyógyíthatóvá válnak.

Akik a módszerben képződnek, megismerkedhetnek a legújabb kutatásokra és csecsemő-megfigyelésekre alapozott pszichoszomatikus és szomatopszichikus folyamatokkal, valamint az interszubjektiv és az interkorporális kommunikáció jelentőségével a pszichoterápiás kapcsolatban.
A verbális és testorientált pszichoterápiás munka folyamatjellegéből adódóan nem csak a módszespecifikus terápiás technikák készségszintű elsajátítását és begyakorlását jelenti, amit a terapeuta intervencióinak neurofiziológiai korrelátumai ismeretében alkalmaz, hanem egyben átfogó esetvezetési szemlélet illetve csoportvezetési készségek elsajátítását is.
 A módszer sajátossága a szubkortikális tudattalan, a vegetatív idegrendszer(a viszecerális és a vegetatív tudattalan) reakciónak a  tudatosítása, és bevonása a terápiás folyamatokba, azzal a céllal, hogy a változások ne csak verbális, narratív szinten történjenek, hanem a neurális kapcsolatok, illetve a pszicho-vegetatív reakciók szintjén is.

A képzésben való részvétel feltételei

 • MA szintű végzettség, illetve a 2006. előtti felsőoktatási képzési rendszerben szerzett, ezeknek megfelelő szakképzettség az alábbi tudományterületek valamelyikén: elsősorban a pszichológia, orvosi és egészségtudományi szakok (különös tekintettel pszichológus, pszichiáter, mentálhigiénés szakember), másodsorban konduktor, pedagógus és pedagógia szakok, szociális munkás, sporttudomány, harmadrészt egyéb egyetemi szintű végzettség melletti szakirányú módszerspecifikus tanulmányok
 • kitöltött jelentkezési lap
 • részvétel a felvételi szemináriumon
 • csoportmunkára nyitottság, testi munkára való alkalmasság, teherbírás
 • elköteleződés a felvételi szeminárium végén
 • írásbeli szerződés kötése a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesülettel
 • a képzés ideje alatt a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület tagságának vállalása.

A képző-csoport maximális létszáma: 18 fő

A képzés szakaszai:

1. Képző szakasz: időtartama 2 év, 280 óra (egy óra 45 perc)

2. Szupervíziós (választható) szakasz: időtartama 2 év, 150 óra (egy óra 45 perc)

A képzés első szakaszának menete:

A képzés tervezett indítása:

2021 április 18. (10 óra) vezetik: Szilágyi Vera, Dr. Albert András, Horváth Zoltán

vagy

2021 május 8-9. (20 óra)vezetik: Szilágyi Vera, Dr. Albert András, Horváth Zoltán
 
A továbbiak attól függően alakulnak, hogy mikor tudjuk elindítani a képzést.
 
Április 18-i indulás esetén:
 
2021 május 7-8-9. (30 óra) kiképző: Prof. Stupiggia  
2021 augusztus 25-26-27-28-29. (50 óra) Olaszországban, kiképző: Prof. Stupiggia, Dott. Fiumara
2021 október 9. (10 óra) Elméleti nap
2021 december 3-4. (20 óra) kiképző: Prof. Stupiggia
2022 február (10 óra) Elméleti nap
2022 május (30 óra) kiképző: Prof. Stupiggia
2022 augusztus (50 óra) Olaszországban, kiképző: Prof. Stupiggia, Dott. Fiumara
2022 október (10 óra) Elméleti nap
2022 december (20 óra) kiképző: Prof. Stupiggia
2023 március (10 óra) Gyakorlati nap
2023 május  (20 óra) kiképző: Prof. Stupiggia
 
Májusi indulás esetén 2021 augusztusban 3 napos (30 órás) blokk lesz Budapesten.
 

Az elméleti előadások témái:

A szomato-pszichoterápia története
Általános szomato-pszichoterápiás ismeretek
Embriológia és pszichoterápia: David Boadella modellje
A kapcsolati iskola
Trauma-munka a szomato-pszichoterápiákban
 

A képzés helye:

Budapest központjában, jól megközelíthető helyen
kivéve a 2 nyári blokkot, ami Olaszországban, tengerparti helyszínen lesz  
 

A képzés díja és fizetési ütemezése:

A Bevezető nap díja 20.000.-Ft (ha április 18-án lesz).Elköteleződést a teljes képzésre – szerződés aláírással – a 2. nap végén kérünk. Ez a kezdéstől függően május 7. vagy május 9. Elköteleződéskor kérünk további 80.000.-Ft-ot befizetni, amely a képzés magyar szakemberek által tartott elméleti (30 óra) és gyakorlati (20 óra) napjainak díja.

Külföldi képzővel 60 euró/nap – fizetés mindig az adott blokk első napján euróban.

 A fenti összegek magában foglalják a képzés, a tolmácsolás, a terembérlet és a gyakorlati vizsga díját. 

Záróvizsga

A záróvizsgán az a jelölt vehet részt, aki:

 • a képzési órák legalább 90% -án részt vett
 • megfelelt a képzés utolsó blokkján tett gyakorlati vizsga követelményeinek
 • a képzési díjat maradéktalanul befizette
 • a képzés ideje alatt érvényes egyesületi tagsággal rendelkezik.

A záróvizsga egy, a jelölt által választott bioszisztemikus szomato-pszichoterápiás esetleírás.

Végzettség és elismerése 

A képzés elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak.
 
A bioszisztemikus képzés első szakasza önmagában is elvégezhető, elvégzése önálló végzettséget nem ad.
A szupervíziós szakasz elvégzésével a végzett jogosulttá válik a bioszisztemikusan orientált szakember címre. 
A bioszisztemikus módszer alkalmazásának módját és a fenti címet meghatározza a képzésen résztvevő alapvégzettsége és esetleges szakvégzettségei.
 

Bioszisztemikus gyakorlatot a módszerben képzett, pszichoterapeuta, szakorvos vagy klinikai szakpszichológus szakvizsgával rendelkező folytathat.

Ezek híján a képzést elvégzett résztvevő bioszisztemikus gyakorlatot a bioszisztemikus módszerben kiképzett pszichoterapeuta, szakorvos vagy klinikai szakpszichológus szupervíziója mellett végezhet.

A képzés az EABP (European Association for Body Psychotherapy) által elfogadott, Európában akkreditált szomato-pszichoterápiás képzés, az európai szomato-pszichoterapeuta cím felé vezető egyik lépcső. Képzésünk európai akkreditációja folyamatban.

Az Egyesület képzési rendje itt olvasható: http://szomato.org/category/kepzesi_iranyelveink/

 
A magyaroszági bioszisztemikus képzés referense: Szilágyi Vera

Érdeklődni és jelentkezni a szilvera@gmail.com címen, vagy a +36705090249-es telefonszámon lehet.

 

 

borító.cdr

A képzés vezetőjének magyarul megjelent nagyszerű könyve.
2016 novemberi konferenciánkon ismertette a könyvet: